Konkurso partneriai ir rėmėjai

ReGistracijos informacija

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2021.09.01

nechama@competition.lt

KONKURSO ORGANIZATORIAI

VšĮ "Pro partners"

Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso Paramos fondas

Konkurso socialinis puslapis