Numatomi konkurso partneriai ir rėmėjai

ReGistracijos informacija

Savo pasirodymo vaizdo ar garso įrašus galite pateikti iki 2021.06.01

Atrinkti atlikėjai bus paskelbti 2021.08.01.

nechama@competition.lt

KONKURSO ORGANIZATORIAI

VšĮ "Pro partners"

Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso Paramos fondas

Konkurso socialinis puslapis