Apie Nechamą
Lifšicaitę

Nechama Lifšicaitė (1927 – 2017) – iškili pasaulinio garso jidiš dainininkė, dar kitaip vadinama – žydų lakštingala, savo profesionalios vokalistės kelią pradėjusi Lietuvoje – Kaune ir Vilniuje, netrukus išgarsėjo visoje Sovietų Sąjungoje, o išvykusi į gastroles – ir Vakaruose.

Dėl savo svaraus įnašo populiarinant žydų kultūrą ir atmintį, dėl aktyvios veiklos siekiant pagelbėti tautiečiams išvykti į Izraelį ir padėties apie žmogaus teisių suvaržymus Sovietų Sąjungoje perdavimo, Nechama Lifšicaitė Vakarų pasaulio spaudoje buvo praminta nebiliųjų Sovietų Sąjungos žydų balsu.

1969 m. repatrijavusi į Izraelį Nechama niekada nepamiršo gimtosios Lietuvos, Vilniaus. Vos tik Lietuva paskelbė Nepriklausomybę 1990m., Nechama iškart atvyko koncertuoti į Vilnių. Po ilgos dviejų dešimtmečių pertraukos ji virpančiu iš jaudulio balsu pasveikino susirinkusią gausią publiką jidiš, lietuvių, rusų kalbomis ir išreiškė viltį, kad niekada nebus pamiršta, kas įvyko šioje žemėje. Įvairiomis kalbomis skambančios Nechamos dainos susirinkusiųjų širdyse ir atminty atgaivino per šimtmečius susiformavusį daugiakultūrės Lietuvos vaizdinį.

Pastaraisiais metais Lietuva dėjo aktyvias pastangas gaivinant istorinę ir kultūrinę atmintį apie ilgus šimtmečius čia gyvenusią gausią žydų bendruomenę ir jos reikšmingą įnašą vystant šalies kultūrą ir ekonomiką. Nechamos Lifšicaitės palikimo svarbai pažymėti buvo surengtos reikšmingos parodos: 2017 m. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje atidaryta paroda “Nechama”, o 2019 m. surengta paroda “Mano tėvo namų melodijos” Kauno miesto istorijos muziejuje. Tokiu būdu, tarptautinis vokalistų konkursas, skirtas Nechamos Lifšicaitės atminimui, taptų reikšmingu tęstinumu dainininkės palikimo sklaidoje Lietuvoje. O tarptautinis konkurso pobūdis atlieptų ir augantį kultūrinių mainų poreikį.

ReGistracijos informacija

Savo pasirodymo vaizdo ar garso įrašus galite pateikti iki 2021.06.01

Atrinkti atlikėjai bus paskelbti 2021.08.01.

nechama@competition.lt

KONKURSO ORGANIZATORIAI

VšĮ "Pro partners"

Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso Paramos fondas

Konkurso socialinis puslapis