Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas

Repertuaras/
Natos

Konkurso dalyvių patogumui yra pateikti privalomi konkurso kūriniai bei jų natos, o taip pat ir kitų rekomenduotinų kūrinių natos.

Nechamos dainos

1. Lev Pulver (1883–1970), Sholem Aleichem (Shalom Rabinovitz 1859-1916). Hinakh yora rayosi / Kokia tu esi graži, mano mylimoji. [NATOS]

2. David Gofshtein (1889–1952). Avek der shabes / Išeina šeštadienis. [NATOS]

3. David EshethLeib Kvitko (1890 – 1952). Dos fidele/Smuikelis. 
[NATOS]

4. Lev Kogan (1927–2007), I. Podriadchik & B. Boder. שומר/Sargas. 
[NATOS]

5. Mordechai Gebirtig (1877–1942). Hey, tsigelekh! /Ei, avelės! 
[NATOS]

6. D. BericheyevFreyen zikh iz gut! / Džiaugtis yra gera![NATOS]

7. D. BericheyevMelukhe – melikhe / Amatininko daina [NATOS]

8. Katerina – moloditsa / Katerina – šaunuolėarr. Lev Kogan. 
[NATOS]

9 . Mameshlog mir nit /Mama, nemušk manęs, arr. Lev Kogan. 
[NATOS]

10. Samuil Senderey (1905–1967). Az a yingele zet an Alef / Kai berniukas mato Alef. [NATOS]

11. Rivka BoyarskaOvsej Driza (1908–1971). Babi Yar / Babij Jar. 
 
[NATOS]

12. Shlomo Carlebach (1925–1994). Am Ysrael chay /Izraelio tauta
gyva.
[NATOS]

13 a. Yury Shaporin. (1887–1966). VocaliseNigun. Vers 1.  [NATOS]

13 b. Yury Shaporin. VocaliseMichoels Lied. Vers 2.  [NATOS]

14. S.RosowskyLomir zich Berten/Susitaikykime.  [NATOS]

Žydų dainos

Abram, Abram (Joel Engel) [NATOS]

Am Ysroel Khay – The people of Israel are alive [NATOS]

Avek der shabes – Saturday is coming out [NATOS]

AZ A YINGELE ZET AN ALEF – When the boy sees Alef [NATOS]

BABI YAR – Babij Jar – (R.Boyarska) [NATOS]

Boqer Boqer teireni dimati (Krein, Aleksandr) [NATOS]

Dal panim (Krein, Aleksandr) [NATOS]

Das Kind liegt in Wiegele (Engel, Joel) [NATOS]

DOS FIDELE – Violin [NATOS]

FREYEN ZIKH IZ GUT! – Rejoice is good! [NATOS]

Guard – שומר [NATOS]

HEY, TSIGELEKH! – Hey sheeps! [NATOS]

Hinakh yora rayosi-You are beautiful, my beloved [NATOS]

Yury Shaporin. Vocalise Vers 1 [NATOS]

Yury Shaporin. Vocalise Vers 2 [NATOS]

KATERINA – moloditsa- Katerina is a great (David Miretsky) [NATOS]

LCHA_KI_LCHA L’cha ki l’cha, Op.26 (Joel Engel) [NATOS]

Lomir sich überbeten-Let’s reconcile (Rosowsky, Solomon) [NATOS]

MAME, SHLOG MIR NIT – Mom, don’t beat me [NATOS]

MELUKHE – MELIKHE- The state is a craft [NATOS]

My jiddishe mamme. Jack Yellen, Lev Pollak [NATOS]

Soll ich wern a Row (Joel Engel) [NATOS]

Dainos su orkestru

Am Ysroel Khay – The people of Israel are alive [NATOS]

BABI YAR – Babyj Jar [NATOS]

David Miretsky. KATERINA – moloditsa. Katerina is a great [NATOS]

DOS FIDELE – Violin [NATOS]

Yury Shaporin. Vocalise (Nigun) Vers 1 [NATOS]

D Shostakovich. Symphony №13 OP.113, part 1 «Babi yar» [NATOS]

D.Shostakovich. The Abandoned Father (From Jewish Folk Poetry) [NATOS]

D.Shostakovich. The Young Girl’s Song (From Jewish Folk Poetry) [NATOS]

D.Shostakovich. The Song of Misery (From Jewish Folk Poetry) [NATOS]

Mussorgsky. Hebrew Song, Version 1 [NATOS]

Anatolijus Šenderovas „Sulamitos giesmė“ [NATOS]

Kitos dainos

BABI YAR – Babyj Jar [NATOS]

Balakirev. Jewish melody [NATOS]

D.Milhaud_Poemes_juifs [NATOS]

D.Shostakovich. The Abandoned Father (From Jewish Folk Poetry) [NATOS]

D.Shostakovich. The Young Girl’s Song (From Jewish Folk Poetry) [NATOS]

D.Shostakovich. The Song of Misery (From Jewish Folk Poetry) [NATOS]

David Miretsky. KATERINA –moloditsa [NATOS]

DOS FIDELE. Violin [NATOS]

Giacomo Meyerbeer. Rachel à Nephtali [NATOS]

Jack Yellen, Lev Pollak. My jiddishe mamme [NATOS]

Leopold Godowsky. Twas Eve and May [NATOS]

Mussorgsky. Le Roi Saul [NATOS]

M.Ravel. CADDISH [NATOS]

M.Ravel. Chanson hebraique [NATOS]

M.Ravel. L’Engime Eternelle [NATOS]

Mussorgsky. Hebrew Song, Version 1 [NATOS]

Mussorgsky. Hebrew Song [NATOS]

N.Rimsky-Korsakov. Jewish song [NATOS]

Schoenberg. Op. 1. 1. Dank (B minor, transposed) [NATOS]

Schoenberg. Op1. 2. Abschied (D minor, transposed) [NATOS]

H.Eisler, B.Brecht. Baladė apie “kekšę” Maria Sanders [NATOS]

B. Gorbulskio dainos:

Atmintis/ Memory [NATOS]

Birželio pūga/June blizzard [NATOS]

Devintoji banga/Ninth wave [NATOS]

Jūreiviška sakmė/A seafaring saga  [NATOS]

Kelias į kalnus / Road to the mountains [NATOS]

Skambėkit, rytmečio balsai / Call, the voices of the morning [NATOS]

Sningant / In the snow [NATOS]

Sugrįžimas / Return [NATOS]

Tuščias vasarnamis / Empty cottage [NATOS]

Žvaigždėtą naktį / On starry night [NATOS]

Žvangutis / A ringing bell [NATOS]

Dainos youtube

Rivka Boyarska, Ovsej Driza (1908–1971). Babi Yar / Babij Jar / Бабий Яр. https://youtu.be/MJ1_ilW6XQs

Oyfn Veg Shteyt A Boym / By the wayside stands a tree / На обочине стоит дерево https://youtu.be/TCTa4XkkXQs

Leib Pulver. You are beautiful, my beloved / Sheine dist du, meini chaverte / Ты прекрасна, моя возлюбленная https://youtu.be/1ZVeVkhwzIU

David Bericheyev. Freyen zikh iz gut! / It’s Good tu Be Gay / Радоваться – хорошо! / Džiaugtis yra gera!  https://youtu.be/O3syqqaHWL4

David Miretsky, Lev Kogan. Katerina-moloditsa / Катерина – молодиця / Katerina – šaunuolė. https://youtu.be/8EEzXi5rh1M

Mame, shlog mir nit / Мама, не бей меня / Mama, nemušk manęs, arr. Lev Kogan. https://youtu.be/avhX-sY9TUY

Shlomo Carlebach (1925–1994). Am Ysrael chay / Izraelio tauta gyva / Народ Израиля жив. https://youtu.be/VobHl31bgHw

Eili, eili https://youtu.be/iicT81USbQY 

Jomtevdike teg / Įvenčių dienos / Праздничные дни https://youtu.be/MdzRF61jwRw

Avreml https://youtu.be/OpvqAu2a4mI

Reyzele https://youtu.be/js1S2jx__Uo

 Shpil shpil, klezmerl shpil / Grok klezmeri, grok / Играй клезмер, играй  https://youtu.be/E95TbQZm3H4

Rabbeynu Tam https://youtu.be/YMYdMIb2HOg

Yankele https://youtu.be/32O2a2C33aY

Am Yisroel Khai / Izraelio tauta gyva https://www.youtube.com/watch?v=RI_HxDhL4xc&feature=youtu.be

A Nigundel / Dainelė https://youtu.be/Xa3l1xlC-58

Lomir-zich Berten / Давайте помиримся / Susitaikykime https://youtu.be/9WwowrlLcd0

Freyen Zich Iz Gut / Džiaugtis – tai puiku https://youtu.be/O3syqqaHWL4

Oi mame, shlog mir nicht / Oi, mama, nemušk manes / Ой, мама, не бей меня https://youtu.be/Url0AaLnpG8

V.Šainski – I.Kerler. Yash / Degtinė https://youtu.be/jM5MrYdNlAw

Mordekhai Gebirtig. Reysele / Розочка https://youtu.be/js1S2jx__Uo

Warshawski. Yomtevdike Teg / Švenčių dienos Jomtevdike teg / Праздничные дни https://youtu.be/MdzRF61jwRw

ReGistracijos informacija

Savo pasirodymo vaizdo ar garso įrašus galite pateikti iki 2021.06.01

Atrinkti atlikėjai bus paskelbti 2021.08.01.

nechama@competition.lt

KONKURSO ORGANIZATORIAI

VšĮ "Pro partners"

Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso Paramos fondas

Konkurso socialinis puslapis