Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas

NUOSTATAI

 1. Apie konkursą

1.1. Nechama Lifšicaitė (1927 – 2017) – pasaulinio garso dainų jidiš kalba atlikėja, kuri yra dar vadinama žydų lakštingala. Jos profesionali dainininkės karjera prasidėjo Lietuvoje, o vėliau gastroliuodama ji išgarsėjo visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje ir kitose pasaulio šalyse.
1.2. Konkursas vyks 2023 m. rugsėjo 17 – 18 d. Vilniuje (Lietuva).

 1. Konkurso tikslai

2.1. Lavinti jaunosios kartos kūrybiškumą ir meninius gebėjimus, sudaryti sąlygas talentingiems menininkams iš įvairių regionų ir šalių pristatyti savo kūrybą platesniam klausytojų ratui.
2.2. Populiarinti žydų vokalinę muziką, atrasti talentingiausius jaunus žydų vokalinės muzikos autorius ir atlikėjus, plėsti kūrybinį bendradarbiavimą su kolegomis iš įvairių regionų ir šalių.

 1. Dalyviai

Konkurse dalyvauti gali visų šalių dainininkai – solistai nuo 10 iki 35 metų amžiaus.
Konkursas vykdomas klasikinės ir populiarios muzikos kategorijose.

Klasikinės muzikos kategorijos dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes:

A grupė 10 – 15 metų;
B grupė 16 – 20 metų;
C grupė 21 – 35 metų.

Populiarios muzikos kategorijos dalyviai skirstomi į 2 amžiaus grupes:

D grupė 10 – 15 metų;
E grupė 16 – 35 metų.

 1. Repertuaras

4.1. A, B, D ir E grupių dalyviai atlieka 2 dainas (kūrinius):

 • pirmoji – žydų kompozitoriaus arba daina žydų tema;
 • antroji – laisvai pasirinkta.

4.2. Bendra kūrinių trukmė ne ilgiau kaip 8 minutės.
4.3. C grupės dalyviai atlieka 3 dainas (kūrinius):

 • pirmoji – žydų kompozitoriaus arba daina žydų tema;
 • antroji – laisvai pasirinkta;
 • trečioji – laisvai pasirinkta.

4.4. Visų 3 dainų bendra trukmė ne ilgiau kaip 15 minučių.
4.5. Žydų kompozitorių dainas ir dainas žydų tema dalyviai gali rasti konkurso internetiniame puslapyje arba pasinaudoti kitais šaltiniais.

 1. Kalba

5.1. Kūrinius galima atlikti bet kuria kalba.
5.2. Už geriausią dainos atlikimą jidiš kalba kiekvienoje grupėje skiriamas specialus prizas.
5.3. Konsultacijos dėl jidiš kalbos tarties bus paskelbtos atskirai (tik užsiregistravusiems).

 1. Atlikimas

6.1. Klasikinės muzikos konkurse turi skambėti akustinė muzika, t. y. kūrinius konkurso dalyviai turi atlikti gyvai (be garso stiprinimo ir be elektroninių muzikos instrumentų).
6.2. Solistams gali akompanuoti vienas akustinis muzikos instrumentas: fortepijonas, gitara, akordeonas ar kt.
6.3. Viena daina gali būti atliekama a cappella – be pritarimo.
6.4. Solistas gali atvykti su savo koncertmeisteriu arba prašyti organizatorių jį paskirti. Organizacinis komitetas neatlygintinai gali paskirti koncertmeisterį vienai repeticijai ir dalyvavimui konkurse. Papildoma repeticija yra mokama – 30 €.
6.5. Populiarios muzikos konkurse kūrinius dalyviai turi atlikti gyvai su minusine fonograma arba solistams gali akompanuoti vienas akustinis muzikos instrumentas.
6.6. Dalyviai patys pasirenka kūrinių atlikimo eilės tvarką ir ją nurodo anketoje.
6.7. Siekiant gauti geresnę įrašo kokybę dalyvių pasirodymo metu įrašams bus naudojami mikrofonai.

 1. Registracija

7.1. Registracijos formą galima užpildyti internetu arba atsisiųsti iš čia.
7.2. Atvykę į konkursą dalyviai turi registruotis ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7.3. Registracijos mokestis yra 30 eurų – A, B, D ir E grupės dalyviams, 50 eurų – C grupės dalyviams.
7.4. Neatvykusiems į konkursą registracijos mokestis negrąžinamas.
7.5. Paraiškos priimamos iki 2023 m. liepos 15 d.
7.6. Maksimalus dalyvių skaičius kiekvienoje grupėje yra 10.
7.7. Atranka į konkursą vykdoma pagal atsiųstus vaizdo įrašus arba pagal anksčiausiai atsiuntusias tinkamai užpildytas anketas (pagal datą).
7.8. Atrinktų į konkursą dalyvių sąrašas bus paskelbtas iki 2023 m. liepos 31 d.
7.9. Konkurso vertinimo komisija turi teisę padidinti dalyvių skaičių kiekvienoje grupėje.

 1. Dalyvių vertinimas

8.1. Vertindama dalyvių pasirodymą, komisija vadovaujasi šiais kriterijais:

 • muzikinis, vokalinis raštingumas, aiškumas ir profesionalumas;
 • kūrybiškas atlikimas;
 • sceninis įvaizdis;
 • atlikimo kokybė ir meninis lygis.

8.2. A, B, D ir amžiaus grupės dalyvių pasirodymai vertinami pagal dvidešimties balų sistemą, už kiekvieną kūrinį skiriant nuo 1 iki 10 balų.
8.3. C amžiaus grupės dalyvių pasirodymai vertinami pagal trisdešimties balų sistemą, už kiekvieną kūrinį skiriant nuo 1 iki 10 balų.
8.4. Vertinimo komisijos pirmininkas turi teisę skirti vieną papildomą balą vienam atlikėjui kiekvienoje grupėje.

 1. Apdovanojimai

9.1. Laureatai (1-3 vietų laimėtojai) apdovanojami laureatų diplomais ir piniginėmis premijomis ar vertingomis dovanomis.
9.2. 4-6 vietų laimėtojai apdovanojami diplomais.

9.3. Nominacijos:

 • Visose grupėse – už geriausią jidiš dainos atlikimą.
 • Geriausias konkurso koncertmeisteris.

9.4. Vertinimo komisija turi teisę:

 • skirti pirmą vietą dviem dalyviams. Tokiu atveju, antra vieta neskiriama, o pirmos ir antros vietos piniginis prizas sumuojamas ir dalijamas po lygiai;
 • skirti antrą vietą dviem dalyviams. Tokiu atveju, trečia vieta neskiriama, o antros ir trečios vietos piniginis prizas sumuojamas ir dalijamas po lygiai;
 • skirti trečią vietą keliems dalyviams. Tokiu atveju trečios vietos piniginis prizas dalijamas po lygiai.
 • neskirti nominacijos arba prizo.

9.6. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
9.7. Diplomai ir prizai įteikiami konkurso uždarymo ceremonijos metu arba išsiunčiami dalyviams paštu.

 1. Laimėtojų įsipareigojimas

Konkurso laureatai ir specialiųjų prizų laimėtojai įsipareigoja dalyvauti konkurso uždarymo ceremonijoje.

 1. Apgyvendinimo ir kelionės išlaidos

11.1. Kelionės bei apgyvendinimo išlaidos apmokamos dalyvių ir jų lydinčių asmenų lėšomis.
11.2. Organizatoriai gali pasiūlyti apgyvendinimą svečių namuose arba viešbutyje su pusryčiais (dalyvių sąskaita).

 1. Vizos

12.1. Organizacinis komitetas padeda įsigyti atvykimo į Lietuvos Respubliką vizas.
12.2. Dėl vizų kreiptis į konkurso organizatorius iki 2023 m. birželio mėn. 1 d. el. paštu nechama@competition.lt

 1. Dalyvio sutikimas

13.1. Pildydami registracijos formą, dalyviai sutinka, kad:

 • asmens duomenys (vardas, pavardė, nuotrauka, kūrybinė biografija ir programa) gali būti viešinami internete, konkurso kataloge ir kituose viešinimo leidiniuose;
 • pasirodymas konkurse gali būti transliuojamas internetu ir/ar televizijoje.

13.2. Konkurso organizatoriai užtikrina, kad dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik konkurso viešinimo tikslams.
13.3. Informaciją apie privatumo politiką galite rasti čia.

 1. Organizatoriai

Viešoji įstaiga „Pro partners“ www.propartners.lt
Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondas.

 1. Organizatorių teisės

Organizatoriai turi išskirtinę teisę:

 • transliuoti konkursą televizijų kanalais ir internetu ar suteikti teisę tai daryti kitiems;
 • gaminti ir platinti visų tipų konkurso audio ir video ar kitą reklaminę medžiagą;
 • panaudoti ar leisti kitiems naudoti dalyvio pateiktą reklaminę medžiagą;
 • neatlygintinai disponuoti įrašais, padarytais konkurso metu;
 • nemokėti honoraro už dalyvių pasirodymus.

 1. Kontaktai

Bendrais konkurso klausimais – Elijus Romanovas, konkurso direktorius, +370 698 20711, nechama@competition.lt
Dėl konkurso repertuaro klausimų – Borisas Traubas, meno vadovas, +370 602 14412, btraubas@gmail.com
Dėl konkurso programos klausimų – doc. Rolandas Aidukas, + 370 67315956, rolandas.aidukas@gmail.com

 1. Registracijos mokesčio rekvizitai

Gavėjas: Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondas
Adresas: Vytauto g. 25, LT-08119 Vilnius
Bankas: AB SEB Bankas, Gedimino str.12, LT-01103 Vilnius;
Sąskaitos Nr. LT897044090100884848;
Mokėjimo paskirtis: Dalyvio (vardas, pavardė) registracijos mokestis.