Tarptautinis Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkursas

NUOSTATAI

1. Apie konkursą

1.1. Nechama Lifšicaitė (1927-2017) – pasaulinio garso dainų jidiš kalba atlikėja, kuri yra dar vadinama žydų lakštingala. Jos profesionali dainininkės karjera prasidėjo Lietuvoje, o vėliau gastroliuodama ji išgarsėjo visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje ir kitose pasaulio šalyse.
1.2. Konkursas vyks 2022 m. rugsėjo 25-26 d. Vilniuje (Lietuva).

2. Konkurso tikslai

2.1. Lavinti jaunosios kartos kūrybiškumą ir meninius gebėjimus, sudaryti sąlygas talentingiems menininkams iš įvairių regionų ir šalių pristatyti savo kūrybą platesniam klausytojų ratui.
2.2. Populiarinti žydų vokalinę muziką, atrasti talentingiausius jaunus žydų vokalinės muzikos autorius ir atlikėjus, plėsti kūrybinį bendradarbiavimą su kolegomis iš įvairių regionų ir šalių.

3. Dalyviai

Konkurse dalyvauti gali visų šalių dainininkai – solistai nuo 7 iki 30 metų amžiaus. Dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes:
 • A grupė 7-10 metų;
 • B grupė 11-15 metų;
 • C grupė 16-19 metų;
 • D grupė 20-30 metų.

4. Repertuaras

4.1. A ir B grupių dalyviai atlieka 2 dainas (kūrinius):

 • pirmoji – žydiška, žydų kompozitoriaus arba daina žydų tema;
 • antroji – laisvai pasirinkta.

4.2. Bendra kūrinių trukmė ne daugiau kaip: A grupėje 7 minutės, B grupėje 8 minutės.
4.3. C ir D grupės dalyviai atlieka 3 dainas (kūrinius):

 • pirmoji – žydiška, žydų kompozitoriaus arba daina žydų tema;
 • antroji – laisvai pasirinkta;
 • trečioji – laisvai pasirinkta.

4.4. Visų 3 dainų bendra trukmė ne daugiau kaip: C grupėje 12 minučių, D grupėje 15 minučių.
4.5. Žydų dainas dalyviai gali rasti konkurso internetiniame puslapyje arba pasinaudoti kitais šaltiniais.
4.6. Rekomenduojama specialiai konkursui sukurta Giedriaus Kuprevičiaus baladė „Vilniaus gatvelės“ pagal Vilniuje gyvenusio poeto Leyb Stotsky (Leibo Stocki) sukurtą eilėraštį Yidishe Geslekh („Žydų gatvelės“), C grupei (trumpoji versija čia), D grupei (pilnoji versija čia).

5. Kalba

5.1. Kūrinius galima atlikti bet kuria kalba.
5.2. Už dainos atlikimą jidiš kalba komisija gali skirti iki 3 papildomų balų.
5.3. Konsultacijos dėl jidiš kalbos tarties bus paskelbtos atskirai (užsiregistravusiems).

6. Atlikimas

6.1. Konkurse turi skambėti akustinė muzika, t. y. kūrinius konkurso dalyviai turi atlikti gyvai (be garso stiprinimo ir be elektroninių muzikos instrumentų).
6.2. Solistams gali akompanuoti vienas akustinis muzikos instrumentas: fortepijonas, gitara, akordeonas ar kt.
6.3. Viena daina gali būti atliekama a cappella – be pritarimo.
6.4. Solistas gali atvykti su savo koncertmeisteriu arba prašyti organizatorių jį paskirti. Organizacinis komitetas neatlygintinai gali paskirti koncertmeisterį vienai repeticijai ir dalyvavimui konkurse. Papildoma repeticija yra mokama – 30 €.
6.5. Dalyviai patys pasirenka kūrinių atlikimo tvarką ir ją nurodo anketoje. Vėliau šios tvarkos keisti nebus galima.
6.6. Siekiant gauti geresnę įrašo kokybę dalyvių pasirodymo metu įrašams gali būti naudojami mikrofonai.

7. Registracija

7.1. Registracijos formą galima užpildyti internetu arba atsisiųsti iš čia.
7.2. Atvykę į konkursą dalyviai turi registruotis ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7.3. Registracijos mokestis yra 30 eurų A ir B grupės dalyviams, 50 eurų C ir D grupės dalyviams.
7.4. Neatvykusiems į konkursą mokestis negrąžinamas.
7.5. Paraiškos priimamos iki 2022 m. liepos 15 d.
7.6. Apie registraciją į konkursą organizacinis komitetas įsipareigoja pranešti per dvi savaites nuo paraiškos pateikimo.

8. Dalyvių vertinimas

8.1. Vertindama dalyvių pasirodymą, komisija vadovaujasi šiais kriterijais:

 • muzikinis, vokalinis raštingumas, aiškumas ir profesionalumas;
 • kūrybiškas atlikimas;
 • sceninis įvaizdis;
 • atlikimo kokybė ir meninis lygis.

8.2. A ir B amžiaus grupės dalyvių pasirodymas vertinamas pagal dvidešimties balų sistemą, už kiekvieną kūrinį skiriant nuo 1 iki 10 balų.

8.3. C ir D amžiaus grupės dalyvių pasirodymas vertinamas pagal trisdešimties balų sistemą, už kiekvieną kūrinį skiriant nuo 1 iki 10 balų.

8.4. Papildomi balai skiriami:

 • už dainos atlikimą jidiš kalba gali būti skiriama iki 3 balų;
 • už G.Kuprevičiaus baladės „Vilniaus gatvelės“ atlikimą gali būti skiriama iki 3 balų;
 • papildomai 1 balą vienam atlikėjui kiekvienoje amžiaus grupėje gali skirti vertinimo komisijos pirmininkas.

9. Apdovanojimai

9.1. Laureatai (1-3 vietų laimėtojai) ir jų dainavimo pedagogai apdovanojami laureatų diplomais ir piniginėmis premijomis:

A grupė B grupė
SolistamsDainavimo pedagogamsSolistamsDainavimo pedagogams
I vieta – 200 Eur100 EurI vieta – 250 Eur125 Eur
II vieta – 150 Eur75 EurII vieta – 200 Eur100 Eur
III vieta – 100 Eur50 EurIII vieta –150 Eur75 Eur

.
.
.

C grupė D grupė
SolistamsDainavimo pedagogamsSolistamsDainavimo pedagogams
I vieta – 300 Eur150 EurI vieta – 400 Eur200 Eur
II vieta – 250 Eur125 EurII vieta – 300 Eur150 Eur
III vieta – 200 Eur100 EurIII vieta – 250 Eur125 Eur

9.2. 4-6 vietų laimėtojai apdovanojami diplomais.

9.3. Nominacijos:

 • A ir B grupėse – geriausias jidiš dainos atlikimas.
 • C ir D grupėse – geriausias Giedriaus Kuprevičiaus baladės „Vilniaus gatvelės“
 • Geriausias konkurso koncertmeisteris.

9.4. Prizai:

 • Nechamos Lifšicaitės dukters Rozos Litay prizai.
 • Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės prizas.
 • Rėmėjų prizai.

9.5. Vertinimo komisija turi teisę:

 • skirti tą pačią vietą keliems dalyviams. Tokiu atveju piniginis prizas dalijamas po lygiai;
 • neskirti nominacijos arba prizo.

9.6. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

9.7. Diplomai ir prizai įteikiami konkurso uždarymo ceremonijos metu arba išsiunčiami dalyviams paštu.

10. Laimėtojų įsipareigojimas

Konkurso laureatai ir specialiųjų prizų laimėtojai įsipareigoja dalyvauti konkurso uždarymo ceremonijoje.

11. Apgyvendinimo ir kelionės išlaidos

11.1. Kelionės bei apgyvendinimo išlaidos apmokamos dalyvių ir jų lydinčių asmenų lėšomis.
11.2. Organizatoriai gali pasiūlyti apgyvendinimą svečių namuose arba viešbutyje su pusryčiais (dalyvių sąskaita).

12. Vizos

12.1. Organizacinis komitetas padeda įsigyti atvykimo į Lietuvos Respubliką vizas.
12.2. Dėl vizų kreiptis į konkurso organizatorius iki 2022 m. kovo mėn. 1 d. el. paštu nechama@competition.lt

13. Mes siūlome

Pagal pageidavimą galime pasiūlyti:

 • teminę ekskursiją „Lietuvos Jeruzalė“. Ekskursija gali vykti jidiš, lietuvių, rusų, hebrajų arba anglų kalba;
 • susitikimą Vilniaus Šalomo Aleichemo ORT gimnazijoje;
 • susitikimą Lietuvos žydų bendruomenėje;
 • susitikimą Lietuvos žydų istorijos muziejuje.

14. Dalyvio sutikimas

14.1. Pildydami registracijos formą, dalyviai sutinka, kad:

 • asmens duomenys (vardas, pavardė, nuotrauka, kūrybinė biografija ir programa) gali būti viešinami internete, konkurso kataloge ir kituose viešinimo leidiniuose;
 • pasirodymas konkurse gali būti transliuojamas internetu ir/ar televizijoje.

14.2. Konkurso organizatoriai užtikrina, kad dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik konkurso viešinimo tikslams.
14.3. Informaciją apie privatumo politiką galite rasti čia.

15. Organizatoriai

Viešoji įstaiga „Pro partners“ www.propartners.lt
Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondas.

16. Organizatorių teisės

Organizatoriai turi išskirtinę teisę:

 • transliuoti konkursą televizijų kanalais ir internetu ar suteikti teisę tai daryti kitiems;
 • gaminti ir platinti visų tipų konkurso audio ir video ar kitą reklaminę medžiagą;
 • panaudoti ar leisti kitiems naudoti dalyvio pateiktą reklaminę medžiagą;
 • neatlygintinai disponuoti įrašais, padarytais konkurso metu;
 • nemokėti honoraro už dalyvių pasirodymus.

17. Kontaktai

Bendrais konkurso klausimais – Elijus Romanovas, konkurso direktorius, +370 698 20711, nechama@competition.lt
Dėl konkurso repertuaro klausimų – Borisas Traubas, meno vadovas, +370 602 14412, btraubas@gmail.com
Dėl konkurso programos klausimų – doc. Rolandas Aidukas, + 370 67315956, rolandas.aidukas@gmail.com
Kitais klausimais – Laimutė Semėnienė, projekto vadovė, +370 686 95922, renginiai@propartners.lt

18. Registracijos mokesčio rekvizitai

Gavėjas: Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso paramos fondas
Adresas: Vytauto g. 25, LT-08119 Vilnius
Bankas: AB SEB Bankas, Gedimino str.12, LT-01103 Vilnius;
Sąskaitos Nr. LT897044090100884848;
Mokėjimo paskirtis: Dalyvio (vardas, pavardė) registracijos mokestis.

ReGistracijos informacija

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos nuo 2022.03.01

nechama@competition.lt

KONKURSO ORGANIZATORIAI

VšĮ „Pro partners“

Tarptautinio Nechamos Lifšicaitės vokalistų konkurso Paramos fondas

Konkurso socialinis puslapis